Om oss

Johan Carlsson

Doctor of Chiropractic, Leg Kiropraktor – utexaminerad 1990 från Anglo European college of Chiropractic, Bournemouth, England.

Verksam i Gislaved sedan 1991.

Sanna Svensson

Sanna spenderade de senaste 5 åren i Perth, Australien där hon slutförde sin kiropraktikutbildning på Murdoch University under 2016. Under sin utbildning har Sanna arbetat med FICS, det internationella sportkiropraktik förbundet, där hon nu sitter som vice ordförande i ett utav förbundets styrelser.

I slutet på 2015 åkte Sanna som volontär tillsammans med ett 20-tal andra kiropraktorer till Siliguru, Indien med projektet Hands on India och spenderade ett par veckor med att behandla människor i den lägsta arbetarklassen som inte annars har tillgång till sjukvård.

Sanna brinner lite extra för sport och kommer att slutföra sin sportkiropraktik utbildning (ICCSP) under 2017. Sanna är en i teamet på Alezzokliniken sedan början av 2017.

Tobias Gunnarsson

Tobias har under de senaste 5 åren tillbringat sin tid i Perth, Australien, där han under 2016 slutförde sin kiropraktikutbildning på Murdoch University.

Precis som Sanna, åkte även Tobias i slutet av 2015 som volontär till Siliguru, Indien och medverkade i projektet Hands on India, där han fick möjligheten att behandla människor i den lägsta arbetarklassen. Ett värdefullt projekt då dessa människor inte annars har tillgång till sjukvård.

Tobias är en i teamet på Alezzokliniken sedan början av 2017.

Dennis Dyrvold

Dennis har under de senaste 5 åren tillbringat sin tid i Bournemouth, England, där han 2018 slutförde sin kiropraktorutbildning på Anglo European College of Chiropractic (AECC).

Under utbildningen har Dennis haft 2 års erfarenhet på den brittiska kiropraktorkliniken, där han behandlade allt från nyfödda till äldre patienter.

Under 2017/2018 stöttade Dennis även en läkare vid en läkarmottagning i södra England, där han diagnostiserade, rehabiliterade och hänvisade patienter till medicinska instanser vid behov.

Dennis är en i teamet på Alezzokliniken sedan augusti 2018

Hanna Carlsson

Sekreterare

Linda Gustafsson

Sekreterare

Cornelia Lekterius

Sekreterare

Info om personuppgifter