Kiropraktik

En kiropraktor har ett verksamhetsområde som är specialiserat på rörelseapparaten samt nervsystemet. Kiropraktisk teori utgår från att störningar i en leds rörlighet påverkar nervsystemet som i sin tur ger upphov till olika smärttillstånd.

Utbildning

Legitimation för högskoleutbildade kiropraktorer infördes i Sverige 1989. Idag finns 25 högskolor lokaliserade i bland annat Australien, Danmark, England, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. Utbildningslängden är 5 år med påföljande assistenttjänstgöring på 1 år hos den offentliga sjukvården samt till en kiropraktorklinik. Under detta år skall även assistenten genomgå specificerade kursprogram hos Legitimerade kiropraktorers Riksorganisation ( LKR ) samt Socialstyrelsen.

I Sverige finns i dagsläget ca 180 kiropraktorer organiserade i LKR. Är din kiropraktor medlem i LKR ger det dig således en garanti för en säker och effektiv behandling.

Info om personuppgifter