Info om personuppgifter

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar de i enlighet med GDPR och använder de inte för profilering (utskick eller erbjudanden).

Vi delar era personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden: Clinicbuddy (Journalhanteringsprogram, bokningskalender).

I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

Allt i enlighet med GDPR och journallagen.

Personuppgiftsbiträden:
Clinicbuddy
Hälsingegatan 7K
113 23 Stockholm

Info om personuppgifter